ارتباطات آنلاین مخابرات

ورود به سایت
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور

    قابل توجه همکاران محترم
- کارکنان رسمی برای ورود در سایت، باید کد ملی خود را در قسمت نام کاربری و کد مستخدمی خود را در قسمت رمز عبور وارد کنند.
- کارکنان بخش خصوصی برای ورود در سایت باید در دو قسمت نام کاربری و رمز عبور، کد ملی خود را وارد کنند
- اگر موفق به ورود نشدید کد ملی خود را بدون درنظرگرفتن صفرهای اول وارد کنید.
- در صورت هرگونه پرسش با شماره 88113928 تماس حاصل فرمایید.